[Durga Suktam] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Durga suktam lyrics in English pdf with meaning, benefits and mp3 song

Durga Suktam Stotram Lyrics In English om ॥ jaatave”’dase sunavaama soma”’ maraateeyato nida”’haati veda”’H ।sa na”’H par-shhadati”’ durgaani vishvaa”’ naaveva simdhu”’m duritaa.atyagniH ॥ taamagniva”’rnaam tapa”’saa jvalamteem vai”’rochaneem ka”’rmaphaleshhu jushhtaa”””m ।durgaam deveegm shara”’namaham prapa”’dye sutara”’si tarase”’ nama”’H ॥ agne tvam paa”’rayaa navyo”’ asmaamth-svastibhirati”’ durgaani vishvaa””” ।pooshcha”’ pRRithvee ba”’hulaa na”’ urvee bhavaa”’ tokaaya tana”’yaaya shamyoH ॥ vishvaa”’ni … Read more