[Guru Paduka] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

guru paduka lyrics in english with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Guru Paduka Stotram Lyrics In English anantasamsaara samudrataara naukaayitaabhyaam gurubhaktidaabhyaam |vairaagyasaamraajyadapoojanaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 1 ‖ kavitvavaaraashinishaakaraabhyaam daurbhaagyadaavaam budamaalikaabhyaam |doorikrritaanamra vipattatibhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 2 ‖ nataa yayoh shreepatitaam sameeyuh kadaacidapyaashu daridravaryaah |mookaashrca vaacaspatitaam hi taabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 3 ‖ naaleekaneekaasha padaahrritaabhyaam naanaavimohaadi nivaarikaabhyaam |namajjanaabheeshhtatatipradaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 4 ‖ … Read more