[Totakashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Totakashtakam Ragam English

viditaakhila shaastra sudhaa jaladhe
mahitopanishhat-kathitaartha nidhe ।
hrridaye kalaye vimalam charanam
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 1 ॥

karunaa varunaalaya paalaya maam
bhavasaagara duHkha vidoona hrridam ।
rachayaakhila darshana tattvavidam
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 2 ॥

bhavataa janataa suhitaa bhavitaa
nijabodha vichaarana chaarumate ।
kalayeshvara jeeva viveka vidam
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 3 ॥

bhava eva bhavaaniti me nitaraam
samajaayata chetasi kautukitaa ।
mama vaaraya moha mahaajaladhim
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 4 ॥

sukrrite.adhikrrite bahudhaa bhavato
bhavitaa samadarshana laalasataa ।
ati deenamimam paripaalaya maam
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 5 ॥

jagateemavitum kalitaakrritayo
vicharanti mahaamaaha sacChalataH ।
ahimaamshurivaatra vibhaasi guro
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 6 ॥

gurupungava pungavaketana te
samataamayataam na hi ko.api sudheeH ।
sharanaagata vatsala tattvanidhe
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 7 ॥

viditaa na mayaa vishadaika kalaa
na cha kinchana kaanchanamasti guro ।
drritameva vidhehi krripaam sahajaam
bhava shankara deshika me sharanam ॥ 8 ॥

********

Leave a Comment