[श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Hindi With PDF

Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in Hindi with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Hindi ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमःॐ श्रीनिवासाय नमःॐ लक्ष्मिपतये नमःॐ अनानुयाय नमःॐ अमृतांशने नमःॐ माधवाय नमःॐ कृष्णाय नमःॐ श्रीहरये नमःॐ ज्ञानपञ्जराय नमःॐ श्रीवत्स वक्षसे नमःॐ जगद्वन्द्याय नमःॐ गोविन्दाय नमःॐ शाश्वताय नमःॐ प्रभवे नमःॐ शेशाद्रिनिलायाय नमःॐ देवाय नमःॐ केशवाय नमःॐ मधुसूदनाय नमःॐ अमृताय नमःॐ विष्णवे नमःॐ अच्युताय नमःॐ पद्मिनीप्रियाय नमःॐ सर्वेशाय … Read more