[ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர ] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Tamil With PDF

Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in tamil with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Tamil ஓம் ஶ்ரீ வேஂகடேஶாய நம:ஓம் ஶ்ரீநிவாஸாய நம:ஓம் லக்ஷ்மிபதயே நம:ஓம் அநாநுயாய நம:ஓம் அம்ருதாம்ஶநே நம:ஓம் மாத4வாய நம:ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:ஓம் ஶ்ரீஹரயே நம:ஓம் ஜ்ஞாநபஂஜராய நம:ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ வக்ஷஸே நம:ஓம் ஜக3த்3வந்த்3யாய நம:ஓம் கோ3விந்தா3ய நம:ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:ஓம் ப்ரப4வே நம:ஓம் ஶேஶாத்3ரிநிலாயாய நம:ஓம் தே3வாய நம:ஓம் கேஶவாய நம:ஓம் மது4ஸூத3நாய நம:ஓம் அம்ருதாய நம:ஓம் விஷ்ணவே நம:ஓம் அச்யுதாய நம:ஓம் பத்3மிநீப்ரியாய நம:ஓம் ஸர்வேஶாய … Read more