[Shiva Ashtothram] ᐈ Sata Namawali Lyrics In English With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in english with pdf and meaning

Shiva Ashtothram 108 Names Lyrics In English om shivaaya namahom maheshvaraaya namahom shambhave namahom pinaakine namahom shashishekharaaya namahom vaamadevaaya namahom viroopaakshhaaya namahom kapardine namahom neelalohitaaya namahom shamkaraaya namah (10)om shoolapaanaye namahom khatvaamgine namahom vishhnuvallabhaaya namahom shipivishhtaaya namahom ambikaanaathaaya namahom shreekamthaaya namahom bhaktavatsalaaya namahom bhavaaya namahom sharvaaya namahom trilokeshaaya namah (20)om shitikamthaaya namahom shivaapriyaaya namahom ugraaya … Read more