[ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Shivashtakam Stotram Lyrics In Oriya With PDF

Shivashtakam Stotram/mantra lyrics in Oriya with pdf and meaning

Shivashtakam Stotram/Mantra Lyrics In Oriya/Odia ପ୍ରଭୁଂ ପ୍ରାଣନାଥଂ ଵିଭୁଂ ଵିଶ୍ଵନାଥଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥଂ ସଦାନଂଦ ଭାଜାଂ |ଭଵଦ୍ଭଵ୍ଯ ଭୂତେଶ୍ଵରଂ ଭୂତନାଥଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 1 ‖ ଗଳେ ରୁଂଡମାଲଂ ତନୌ ସର୍ପଜାଲଂ ମହାକାଲ କାଲଂ ଗଣେଶାଦି ପାଲଂ |ଜଟାଜୂଟ ଗଂଗୋତ୍ତରଂଗୈର୍ଵିଶାଲଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ ‖ 2‖ ମୁଦାମାକରଂ ମଂଡନଂ ମଂଡଯଂତଂ ମହା ମଂଡଲଂ ଭସ୍ମ ଭୂଷାଧରଂ ତମ୍ |ଅନାଦିଂ ହ୍ଯପାରଂ ମହା ମୋହମାରଂ, ଶିଵଂ ଶଂକରଂ ଶଂଭୁ ମୀଶାନମୀଡେ … Read more