[शिव अष्टोत्तर] ᐈ Shiva Ashtothram Sata Namawali Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Shiva Ashtothram sata namawali lyrics in Hindi with pdf and meaning

Shiva Ashtothram Namawali Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ शिवाय नमःॐ महेश्वराय नमःॐ शम्भवे नमःॐ पिनाकिने नमःॐ शशिशेखराय नमःॐ वामदेवाय नमःॐ विरूपाक्षाय नमःॐ कपर्दिने नमःॐ नीललोहिताय नमःॐ शङ्कराय नमः (10)ॐ शूलपाणये नमःॐ खट्वाङ्गिने नमःॐ विष्णुवल्लभाय नमःॐ शिपिविष्टाय नमःॐ अम्बिकानाथाय नमःॐ श्रीकण्ठाय नमःॐ भक्तवत्सलाय नमःॐ भवाय नमःॐ शर्वाय नमःॐ त्रिलोकेशाय नमः (20)ॐ शितिकण्ठाय नमःॐ शिवाप्रियाय नमःॐ उग्राय नमःॐ … Read more