[Venkateswara Ashtothram] ᐈ ShataNamavali Lyrics In English With PDF

Venkateswara Ashtothram Stotram lyrics in English with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In English om shree vemkateshaaya namahom shreenivaasaaya namahom lakshhmipataye namahom anaanuyaaya namahom amrritaamshane namahom maadhavaaya namahom krrishhnaaya namahom shreeharaye namahom jjhnaanapamjaraaya namahom shreevatsa vakshhase namahom jagadvamdyaaya namahom govimdaaya namahom shaashvataaya namahom prabhave namahom sheshaadrinilaayaaya namahom devaaya namahom keshavaaya namahom madhusoodanaaya namahom amrritaaya namahom vishhnave namahom achyutaaya namahom padmineepriyaaya namahom sarveshaaya … Read more