[અષ્ટાદશ શક્તિપીઠ] ᐈ Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Ashtadasa Shakti Peetha Stotram Lyrics In Gujarati લંકાયાં શાંકરીદેવી કામાક્ષી કાંચિકાપુરે ।પ્રદ્યુમ્ને શૃંખળાદેવી ચામુંડી ક્રૌંચપટ્ટણે ॥ 1 ॥ અલંપુરે જોગુળાંબા શ્રીશૈલે ભ્રમરાંબિકા ।કોલ્હાપુરે મહાલક્ષ્મી મુહુર્યે એકવીરા ॥ 2 ॥ ઉજ્જયિન્યાં મહાકાળી પીઠિકાયાં પુરુહૂતિકા ।ઓઢ્યાયાં ગિરિજાદેવી માણિક્યા દક્ષવાટિકે ॥ 3 ॥ હરિક્ષેત્રે કામરૂપી પ્રયાગે માધવેશ્વરી ।જ્વાલાયાં વૈષ્ણવીદેવી ગયા માંગળ્યગૌરિકા ॥ 4 ॥ વારણાશ્યાં વિશાલાક્ષી કાશ્મીરેતુ સરસ્વતી … Read more