[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 13) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 13 Lyrics In Tamil அத² த்ரயோத³ஶோத்⁴யாய: । ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।இத³ம் ஶரீரம் கௌன்தேய க்ஷேத்ரமித்யபி⁴தீ⁴யதே ।ஏதத்³யோ வேத்தி தம் ப்ராஹு: க்ஷேத்ரஜ்ஞ இதி தத்³வித:³ ॥ 1 ॥ க்ஷேத்ரஜ்ஞம் சாபி மாம் வித்³தி⁴ ஸர்வக்ஷேத்ரேஷு பா⁴ரத ।க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞயோர்ஜ்ஞானம் யத்தஜ்ஜ்ஞானம் மதம் மம ॥ 2 ॥ தத்க்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்³ருக்ச யத்³விகாரி யதஶ்ச யத் ।ஸ ச யோ யத்ப்ரபா⁴வஶ்ச தத்ஸமாஸேன மே ஶ்ருணு ॥ 3 ॥ … Read more