[Bhavani Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Bhavani Ashtakam Lyrics In English na taato na maataa na bamdhurna daataana putro na putree na bhrrityo na bhartaana jaayaa na vidyaa na vrrittirmamaivagatistvam gatistvam tvamekaa bhavaani ॥ 1 ॥ bhavaabdhaavapaare mahaaduhkhabheerupapaata prakaamee pralobhee pramattahkusamsaarapaashaprabaddhah sadaahamgatistvam gatistvam tvamekaa bhavaani ॥ 2 ॥ na jaanaami daanam na cha dhyaanayogamna jaanaami tamtram na cha stotramamtramna jaanaami poojaam … Read more