[दाशरथी शतकम्] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Hindi/Sanskrit श्री रघुराम चारुतुल-सीतादलधाम शमक्षमादि शृंगार गुणाभिराम त्रिज-गन्नुत शौर्य रमाललाम दुर्वार कबन्धराक्षस वि-राम जगज्जन कल्मषार्नवोत्तारकनाम! भद्रगिरि-दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 1 ॥ रामविशाल विक्रम पराजित भार्गवराम सद्गुणस्तोम पराङ्गनाविमुख सुव्रत काम विनील नीरदश्याम ककुत्ध्सवंश कलशाम्भुधिसोम सुरारिदोर्भलोद्धाम विराम भद्रगिरि – दाशरथी करुणापयोनिधी. ॥ 2 ॥ अगणित सत्यभाष, शरणागतपोष, दयालसज्घरीविगत समस्तदोष, पृथिवीसुरतोष, त्रिलोक पूतकृद्गग नधुनीमरन्द … Read more