[దాశరథీ శతకం] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Telugu Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Telugu శ్రీ రఘురామ చారుతుల-సీతాదళధామ శమక్షమాది శృంగార గుణాభిరామ త్రిజ-గన్నుత శౌర్య రమాలలామ దుర్వార కబంధరాక్షస వి-రామ జగజ్జన కల్మషార్నవోత్తారకనామ! భద్రగిరి-దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 1 ॥ రామవిశాల విక్రమ పరాజిత భార్గవరామ సద్గుణస్తోమ పరాంగనావిముఖ సువ్రత కామ వినీల నీరదశ్యామ కకుత్ధ్సవంశ కలశాంభుధిసోమ సురారిదోర్భలోద్ధామ విరామ భద్రగిరి – దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ. ॥ 2 ॥ అగణిత సత్యభాష, శరణాగతపోష, దయాలసజ్ఘరీవిగత సమస్తదోష, పృథివీసురతోష, త్రిలోక పూతకృద్గగ నధునీమరంద … Read more