[ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟ୍ଟର |] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia With PDF

Durga Ashtottara lyrics in odia/odia with benefits, meaning and pdf

Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia ଦୁର୍ଗା ଶିଵା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ-ର୍ମହାଗୌରୀ ଚ ଚଂଡିକା |ସର୍ଵଜ୍ଞା ସର୍ଵଲୋକେଶୀ ସର୍ଵକର୍ମଫଲପ୍ରଦା ‖ 1 ‖ ସର୍ଵତୀର୍ଥମଯୀ ପୁଣ୍ଯା ଦେଵଯୋନି-ରଯୋନିଜା |ଭୂମିଜା ନିର୍ଗୁଣାଧାରଶକ୍ତିଶ୍ଚାନୀଶ୍ଵରୀ ତଥା ‖ 2 ‖ ନିର୍ଗୁଣା ନିରହଂକାରା ସର୍ଵଗର୍ଵଵିମର୍ଦିନୀ |ସର୍ଵଲୋକପ୍ରିଯା ଵାଣୀ ସର୍ଵଵିଦ୍ଯାଧିଦେଵତା ‖ 3 ‖ ପାର୍ଵତୀ ଦେଵମାତା ଚ ଵନୀଶା ଵିଂଧ୍ଯଵାସିନୀ |ତେଜୋଵତୀ ମହାମାତା କୋଟିସୂର୍ଯସମପ୍ରଭା ‖ 4 ‖ ଦେଵତା ଵହ୍ନିରୂପା ଚ ସରୋଜା ଵର୍ଣରୂପିଣୀ |ଗୁଣାଶ୍ରଯା ଗୁଣମଧ୍ଯା ଗୁଣତ୍ରଯଵିଵର୍ଜିତା ‖ … Read more