[દુર્ગા સપ્તશતિ પ્રથમોઽધ્યાયઃ] ᐈ Durga Saptashati Adhyay 1 Lyrics In Gujarati Pdf

Durga Saptashati Chapter 1 Lyrics In Gujarati ॥ દેવી માહાત્મ્યમ્ ॥॥ શ્રીદુર્ગાયૈ નમઃ ॥॥ અથ શ્રીદુર્ગાસપ્તશતી ॥॥ મધુકૈટભવધો નામ પ્રથમોઽધ્યાયઃ ॥ અસ્ય શ્રી પ્રધમ ચરિત્રસ્ય બ્રહ્મા ઋષિઃ । મહાકાળી દેવતા । ગાયત્રી છંદઃ । નંદા શક્તિઃ । રક્ત દંતિકા બીજમ્ । અગ્નિસ્તત્વમ્ । ઋગ્વેદઃ સ્વરૂપમ્ । શ્રી મહાકાળી પ્રીત્યર્ધે પ્રધમ ચરિત્ર જપે વિનિયોગઃ । ધ્યાનંખડ્ગં … Read more