[ए देशमेगिना] ᐈ E Desamegina Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

E Desamegina Lyrics In Hindi/Sanskrit ए देशमेगिना ऎन्दु कालॆडिनाए पीठमॆक्किना, ऎव्वरेमनिना,पॊगडरा नी तल्लि भूमि भारतिनि,निलपरा नी जाति निण्डु गौरवमु. ए पूर्व पुण्यमो, ए योग बलमोजनियिञ्चिनाड वी स्वर्गखण्डमुनए मञ्चिपूवुलन् प्रेमिञ्चिनावोनिनु मोचॆ ई तल्लि कनक गर्भमुन. लेदुरा इटुवण्टि भूदेवि यॆन्दूलेरुरा मनवण्टि पौरुलिङ्कॆन्दु.सूर्युनी वॆलुतुरुल् सोकुनन्दाक,ओडला झण्डालु आडुनन्दाक,अन्दाक गल ई अनन्त भूतलिनिमन भूमि वण्टि चल्लनि तल्लि लेदुपाडरा नी वीर भाव … Read more