[Ganesha Mangalashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ganesha Mangalashtakam English Lyrics gajaananaaya gaamgeyasahajaaya sadaatmane ।gaureepriya tanoojaaya ganeshaayaastu mamgalam ॥ 1 ॥ naagayajjhnopaveedaaya natavighnavinaashine ।namdyaadi gananaathaaya naayakaayaastu mamgalam ॥ 2 ॥ ibhavaktraaya cemdraadi vamditaaya cidaatmane ।eeshaanapremapaatraaya naayakaayaastu mamgalam ॥ 3 ॥ sumukhaaya sushumdaagraat-kshhiptaamrritaghataaya ca ।surabrrimda nishhevyaaya ceshhtadaayaastu mamgalam ॥ 4 ॥ caturbhujaaya camdraardhavilasanmastakaaya ca ।caranaavanataanamtataaranaayaastu mamgalam ॥ 5 ॥ vakratumdaaya vatave vanyaaya varadaaya … Read more