[गणेश मङ्गलाष्टकम्] ᐈ Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Ganesha Mangalashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने ।गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ॥ 1 ॥ नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने ।नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 2 ॥ इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ।ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च ।सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् ॥ 4 ॥ चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च ।चरणावनतानन्ततारणायास्तु मङ्गलम् ॥ 5 ॥ वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय … Read more