[Guru Paduka] ᐈ Stotram Lyrics In English With PDF

Guru Paduka Stotram Lyrics In English

anantasamsaara samudrataara naukaayitaabhyaam gurubhaktidaabhyaam |
vairaagyasaamraajyadapoojanaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 1 ‖

kavitvavaaraashinishaakaraabhyaam daurbhaagyadaavaam budamaalikaabhyaam |
doorikrritaanamra vipattatibhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 2 ‖

nataa yayoh shreepatitaam sameeyuh kadaacidapyaashu daridravaryaah |
mookaashrca vaacaspatitaam hi taabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 3 ‖

naaleekaneekaasha padaahrritaabhyaam naanaavimohaadi nivaarikaabhyaam |
namajjanaabheeshhtatatipradaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 4 ‖

nrripaali maulivrajaratnakaanti saridviraajat jhashhakanyakaabhyaam |
nrripatvadaabhyaam natalokapankate: namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 5 ‖

paapaandhakaaraarka paramparaabhyaam taapatrayaaheendra khageshrvaraabhyaam |
jaadyaabdhi samshoshhaNa vaadavaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 6 ‖

shamaadishhatka pradavaibhavaabhyaam samaadhidaana vratadeekshhitaabhyaam |
ramaadhavaandhristhirabhaktidaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 7 ‖

svaarcaaparaaNaam akhileshhtadaabhyaam svaahaasahaayaakshhadhurandharaabhyaam |
svaantaacChabhaavapradapoojanaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 8 ‖

kaamaadisarpa vrajagaarudaabhyaam vivekavairaagya nidhipradaabhyaam |
bodhapradaabhyaam drritamokshhadaabhyaam namo namah shreegurupaadukaabhyaam ‖ 9 ‖

********

Also Read:

**Jai Gurudev**

Leave a Comment