[श्री मङ्गलगौरी अष्टोत्तर] ᐈ Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ गौर्यै नमः ।ॐ गणेशजनन्यै नमः ।ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः ।ॐ गुहाम्बिकायै नमः ।ॐ जगन्मात्रे नमः ।ॐ गङ्गाधरकुटुम्बिन्यै नमः ।ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः ।ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ।ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ।ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः (10) ॐ कष्टदारिद्य्रशमन्यै नमः ।ॐ शिवायै नमः ।ॐ शाम्भव्यै नमः ।ॐ शाङ्कर्यै नमः ।ॐ बालायै नमः ।ॐ … Read more