[శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టోత్తర] ᐈ Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu ఓం గౌర్యై నమః ।ఓం గణేశజనన్యై నమః ।ఓం గిరిరాజతనూద్భవాయై నమః ।ఓం గుహాంబికాయై నమః ।ఓం జగన్మాత్రే నమః ।ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః ।ఓం వీరభద్రప్రసువే నమః ।ఓం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః ।ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః (10) ఓం కష్టదారిద్య్రశమన్యై నమః ।ఓం శివాయై నమః ।ఓం శాంభవ్యై నమః ।ఓం శాంకర్యై నమః ।ఓం బాలాయై నమః ।ఓం … Read more