[Manyu Suktam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Manyu Suktam English Lyrics yaste””” manyo.avi”’dhad vajra saayaka saha oja”’h pushhyati vishva”’maanushhak ।saahyaama daasamaaryam tvayaa””” yujaa saha”’skrritena saha”’saa saha”’svataa ॥ 1 ॥ manyurimdro””” manyurevaasa”’ devo manyur hotaa varu”’no jaatave”””daah ।manyum visha”’ eelate maanu”’shheeryaah paahi no””” manyo tapa”’saa sajoshhaa”””h ॥ 2 ॥ abhee”””hi manyo tavasastavee”””yaan tapa”’saa yujaa vi ja”’hi shatroo”””n ।amitrahaa vrri”’trahaa da”’syuhaa cha vishvaa vasoonyaa … Read more