[ନାରାଯଣ କଵଚମ୍] ᐈ Narayana Kavacham Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Narayana Kavacham Stotram Lyrics In Oriya/Odia ନ୍ଯାସଃ ଅଂଗନ୍ଯାସଃଓଂ ଓଂ ପାଦଯୋଃ ନମଃ ।ଓଂ ନଂ ଜାନୁନୋଃ ନମଃ ।ଓଂ ମୋଂ ଊର୍ଵୋଃ ନମଃ ।ଓଂ ନାଂ ଉଦରେ ନମଃ ।ଓଂ ରାଂ ହୃଦି ନମଃ ।ଓଂ ଯଂ ଉରସି ନମଃ ।ଓଂ ଣାଂ ମୁଖେ ନମଃ ।ଓଂ ଯଂ ଶିରସି ନମଃ । କରନ୍ଯାସଃଓଂ ଓଂ ଦକ୍ଷିଣତର୍ଜନ୍ଯାମ୍ ନମଃ ।ଓଂ ନଂ ଦକ୍ଷିଣମଧ୍ଯମାଯାମ୍ ନମଃ ।ଓଂ ମୋଂ ଦକ୍ଷିଣାନାମିକାଯାମ୍ ନମଃ ।ଓଂ ଭଂ ଦକ୍ଷିଣକନିଷ୍ଠିକାଯାମ୍ … Read more