[Nirvana Shatakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In English shivoham shivoham, shivoham shivoham, shivoham shivoham mano budhyahamkaara cittaani naahamna ca shrotra jihvaa na ca ghraananetram ।na ca vyoma bhoomir-na tejo na vaayuhcidaanamda roopah shivoham shivoham ॥ 1 ॥ aham praana samjjhno na vaipamca vaayuhna vaa saptadhaatur-na vaa pamca koshaah ।navaakpaani paadau na copastha paayoocidaanamda roopah shivoham shivoham ॥ 2 … Read more