[निर्वाण षट्कम्] ᐈ Nirvana Shatakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Nirvana Shatakam Lyrics In Hindi/Sanskrit शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं मनो बुध्यहङ्कार चित्तानि नाहंन च श्रोत्र जिह्वा न च घ्राणनेत्रं ।न च व्योम भूमिर्-न तेजो न वायुःचिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ॥ 1 ॥ अहं प्राण सञ्ज्ञो न वैपञ्च वायुःन वा सप्तधातुर्-न वा पञ्च कोशाः ।नवाक्पाणि पादौ न चोपस्थ पायूचिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ॥ 2 … Read more