[श्री रामाष्टोत्तर शतनामावलि] ᐈ Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ श्रीरामाय नमःॐ रामभद्राय नमःॐ रामचन्द्राय नमःॐ शाश्वताय नमःॐ राजीवलोचनाय नमःॐ श्रीमते नमःॐ राघवेन्द्राय नमःॐ रघुपुङ्गवाय नमःॐ जानकीवल्लभाय नमःॐ जैत्राय नमः ॥ 10 ॥ ॐ जितामित्राय नमःॐ जनार्धनाय नमःॐ विश्वामित्रप्रियाय नमःॐ दान्ताय नमःॐ शरणत्राणतत्पराय नमःॐ वालिप्रमथनाय नमःॐ वाङ्मिने नमःॐ सत्यवाचे नमःॐ सत्यविक्रमाय नमःॐ सत्यव्रताय नमः ॥ 20 ॥ … Read more