[श्री राम पञ्च रत्न स्तोत्रम्] ᐈ Sri Rama Pancharatna Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Sri Rama Pancharatna Stotram Hindi/Sanskrit Lyrics कञ्जातपत्रायत लोचनाय कर्णावतंसोज्ज्वल कुण्डलायकारुण्यपात्राय सुवंशजाय नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 1 ॥ विद्युन्निभाम्भोद सुविग्रहाय विद्याधरैस्संस्तुत सद्गुणायवीरावतारय विरोधिहर्त्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 2 ॥ संसक्त दिव्यायुध कार्मुकाय समुद्र गर्वापहरायुधायसुग्रीवमित्राय सुरारिहन्त्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 3 ॥ पीताम्बरालङ्कृत मध्यकाय पितामहेन्द्रामर वन्दितायपित्रे स्वभक्तस्य जनस्य मात्रे नमोस्तु रामायसलक्ष्मणाय ॥ 4 ॥ नमो नमस्ते खिल पूजिताय नमो नमस्तेन्दुनिभाननायनमो … Read more