[संध्यावन्दनम] ᐈ Sandhyavandanam Lyrics In Hindi/ Sanskrit With PDF

Sandhyavandanam lyrics in Hindi with meaning, benefits, pdf and mp3 song

Sandhyavandanam Lyrics In Hindi/Sanskrit शरीर शुद्धिअपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां᳚ गतोऽपिवा ।यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर श्शुचिः ॥पुण्डरीकाक्ष ! पुण्डरीकाक्ष ! पुण्डरीकाक्षाय नमः । आचमनःॐ आचम्यॐ केशवाय स्वाहाॐ नारायणाय स्वाहाॐ माधवाय स्वाहा (इति त्रिराचम्य)ॐ गोविन्दाय नमः (पाणी मार्जयित्वा)ॐ विष्णवे नमःॐ मधुसूदनाय नमः (ओष्ठौ मार्जयित्वा)ॐ त्रिविक्रमाय नमःॐ वामनाय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)ॐ श्रीधराय नमःॐ हृषीकेशाय नमः (वामहस्तॆ … Read more