[Saraswati Ashtottara Shatanamavali] ᐈ Lyrics In English Pdf

Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In English om shree sarasvatyai namahom mahaabhadraayai namahom mahamaayaayai namahom varapradaayai namahom shreepradaayai namahom padmanilayaayai namahom padmaakshhyai namahom padmavaktraayai namahom shivaanujaayai namahom pustakabhrrite namahom jjhnaanamudraayai namah ॥10 ॥om ramaayai namahom paraayai namahom kaamaroopinyai namahom mahaa vidyaayai namahom mahaapaataka naashinyai namahom mahaashrayaayai namahom maalinyai namahom mahaabhogaayai namahom mahaabhujaayai namahom mahaabhaagyaayai namah ॥ … Read more