[सरस्वती स्तोत्रम्] ᐈ Saraswati Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Saraswati Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।या ब्रह्माच्युत शङ्करप्रभृतिभिर्देवैस्सदा पूजितासा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा ॥ 1 ॥ दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभै रक्षमालान्दधानाहस्तेनैकेन पद्मं सितमपिच शुकं पुस्तकं चापरेण ।भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमानाzसमानासा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥ 2 ॥ सुरासुरैस्सेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका ।विरिञ्चिपत्नी कमलासनस्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे … Read more