[ଶିଵ କଵଚମ୍] ᐈ Shiva Kavacham Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Shiva Kavacham Odia/Oriya Lyrics ଅସ୍ଯ ଶ୍ରୀ ଶିଵକଵଚ ସ୍ତୋତ୍ର ମହାମଂତ୍ରସ୍ଯ ଋଷଭଯୋଗୀଶ୍ଵର ଋଷିଃ ।ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛଂଦଃ ।ଶ୍ରୀସାଂବସଦାଶିଵୋ ଦେଵତା ।ଓଂ ବୀଜମ୍ ।ନମଃ ଶକ୍ତିଃ ।ଶିଵାଯେତି କୀଲକମ୍ ।ମମ ସାଂବସଦାଶିଵପ୍ରୀତ୍ଯର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିଯୋଗଃ ॥ କରନ୍ଯାସଃଓଂ ସଦାଶିଵାଯ ଅଂଗୁଷ୍ଠାଭ୍ଯାଂ ନମଃ । ନଂ ଗଂଗାଧରାଯ ତର୍ଜନୀଭ୍ଯାଂ ନମଃ । ମଂ ମୃତ୍ଯୁଂଜଯାଯ ମଧ୍ଯମାଭ୍ଯାଂ ନମଃ । ଶିଂ ଶୂଲପାଣଯେ ଅନାମିକାଭ୍ଯାଂ ନମଃ । ଵାଂ ପିନାକପାଣଯେ କନିଷ୍ଠିକାଭ୍ଯାଂ ନମଃ । ଯଂ ଉମାପତଯେ କରତଲକରପୃଷ୍ଠାଭ୍ଯାଂ ନମଃ … Read more