[Shiva Shadakshara Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics In English ॥om om॥omkaarabimdu samyuktam nityam dhyaayamti yoginah ।kaamadam mokshhadam tasmaadomkaaraaya namonamah ॥ 1 ॥ ॥om nam॥namamti munayah sarve namamtyapsarasaam ganaah ।naraanaamaadidevaaya nakaaraaya namonamah ॥ 2 ॥ ॥om mam॥mahaatatvam mahaadeva priyam jjhnaanapradam param ।mahaapaapaharam tasmaanmakaaraaya namonamah ॥ 3 ॥ ॥om shim॥shivam shaamtam shivaakaaram shivaanugrahakaaranam ।mahaapaapaharam tasmaacchikaaraaya namonamah ॥ 4 ॥ ॥om … Read more