[श्यामला दण्डकम्] ᐈ Shyamala Dandakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Shyamala Dandakam Lyrics In Hindi/Sanskrit ध्यानम्माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासाम् ।माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि ॥ 1 ॥ चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे ।पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः ॥ 2 ॥ विनियोगःमाता मरकतश्यामा मातङ्गी मदशालिनी ।कुर्यात्कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी ॥ 3 ॥ स्तुतिजय मातङ्गतनये जय नीलोत्पलद्युते ।जय सङ्गीतरसिके जय लीलाशुकप्रिये ॥ 4 ॥ दण्डकम्जय जननि सुधासमुद्रान्तरुद्यन्मणीद्वीपसंरूढ बिल्वाटवीमध्यकल्पद्रुमाकल्पकादम्बकान्तारवासप्रिये कृत्तिवासप्रिये सर्वलोकप्रिये, सादरारब्धसङ्गीतसम्भावनासम्भ्रमालोलनीपस्रगाबद्धचूलीसनाथत्रिके सानुमत्पुत्रिके, शेखरीभूतशीतांशुरेखामयूखावलीबद्धसुस्निग्धनीलालकश्रेणिशृङ्गारिते … Read more