[శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం] ᐈ Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Telugu Pdf

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics In Telugu ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినేశ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం ॥ సర్వమంగళ రూపాయ శ్రీ నగేంద్ర నివాసినేగంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ సత్యానంద స్వరూపాయ నిత్యానంద విధాయనేస్తుత్యాయ శ్రుతిగమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణేసుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ॥ శ్రీశైలే శిఖరేశ్వరం గణపతిం శ్రీ హటకేశంపునస్సారంగేశ్వర బిందుతీర్థమమలం ఘంటార్క సిద్ధేశ్వరం ।గంగాం శ్రీ భ్రమరాంబికాం గిరిసుతామారామవీరేశ్వరంశంఖంచక్ర వరాహతీర్థమనిశం శ్రీశైలనాథం భజే ॥ హస్తేకురంగం … Read more