[ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ସୁପ୍ରଭାତମ୍] ᐈ Venkateswara Suprabhatam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Oriya/Odia କୌସଲ୍ଯା ସୁପ୍ରଜା ରାମ ପୂର୍ଵାସଂଧ୍ଯା ପ୍ରଵର୍ତତେ ।ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ନରଶାର୍ଦୂଲ କର୍ତଵ୍ଯଂ ଦୈଵମାହ୍ନିକମ୍ ॥ 1 ॥ ଉତ୍ତିଷ୍ଠୋତ୍ତିଷ୍ଠ ଗୋଵିଂଦ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଗରୁଡଧ୍ଵଜ ।ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କମଲାକାଂତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ଯଂ ମଂଗଳଂ କୁରୁ ॥ 2 ॥ ମାତସ୍ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ମଧୁକୈଟଭାରେଃଵକ୍ଷୋଵିହାରିଣି ମନୋହର ଦିଵ୍ଯମୂର୍ତେ ।ଶ୍ରୀସ୍ଵାମିନି ଶ୍ରିତଜନପ୍ରିଯ ଦାନଶୀଲେଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ ଦଯିତେ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ 3 ॥ ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମରଵିଂଦ ଲୋଚନେଭଵତୁ ପ୍ରସନ୍ନମୁଖ ଚଂଦ୍ରମଂଡଲେ ।ଵିଧି ଶଂକରେଂଦ୍ର ଵନିତାଭିରର୍ଚିତେଵୃଶ ଶୈଲନାଥ ଦଯିତେ … Read more