[Vishnu Shatpadi Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Vishnu Shatpadi Stotram English Lyrics avinayamapanaya vishhno damaya manaH shamaya vishhayamrrigatrrishhnaam ।bhootadayaam vistaaraya taaraya samsaarasaagarataH ॥ 1 ॥ divyadhuneemakaramde parimalaparibhogasaccidaanamde ।shreepatipadaaravimde bhavabhayakhedacchide vamde ॥ 2 ॥ satyapi bhedaapagame naatha tavaa.aham na maamakeenastvam ।saamudro hi taramgaH kvacana samudro na taaramgaH ॥ 3 ॥ uddhrritanaga nagabhidanuja danujakulaamitra mitrashashidrrishhTe ।drrishhTe bhavati prabhavati na bhavati kim bhavatiraskaaraH ॥ 4 … Read more