[Shree Kaala Hastiswara Satakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In English

shreevidyutkalitaa.ajavamjavamahaa-jeemootapaapaambudhaa-
raavegambuna manmanobjasamudee-rnatvambum golpoyitin ।
devaa! mee karunaasharatsamayamim-tem jaalum jidbhaavanaa-
sevam daamaratamparai maniyedan- shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 1 ॥

vaaneevallabhadurlabhambagu bhavaddvaarambuna nnilchi ni
rvaanashreem jerapattam joochina vichaaradrohamo nitya ka
lyaanakreedalam baasi durdashalapaa lai raajalokaadhama
shreneedvaaramu dooramjesi tipudo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 2 ॥

amtaa midhya talamchi choochina narum datlau terimgin sadaa
kaamta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkambamchu mohaarnava
chibhraamtim jemdi jarimchu gaani paramaardhambaina neeyamdum daam
jimtaakamtayu jimta nilpamdugadaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 3 ॥

nee naa samdodambaatumaata vinumaa neecheta jeetambu nem
gaanim battaka samtatambu madi vedkam goltu namtassapa
tnaaneekambuna koppagimpakumu nannaapaateeye chaalum de
jeenollam gari nolla nolla sirulan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 4 ॥

bhavakeleemadiraamadambuna mahaa paapaatmumdai veedu na
nnu vivekimpam datamchu nenu narakaarnoraashipaalainam ba
ttavu; baalumdokachota naatatamitoda nnootam goolamgam dam
dri vichaarimpaka yumdunaa katakataa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 5 ॥

svaamidrohamum jesi yenokani golvambotino kaaka ne
neemaata nvinanollakumditino ninne dikkugaam joodano
yemee ittivrridhaaparaadhinagu nannee duHkhavaaraashivee
chee madhyambuna mumchi yumpadagunaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 6 ॥

divijakshhmaa ruha dhenu ratna ghanabhooti prasphuradratnasaa
nuvu nee villu nidheeshvarumdu sakhum darnoraashikanyaavibhum
duvisheshhaarchakum dimka neekena ghanumdum galgune neevu choo
chi vichaarimpavu lemi nevvamdudupun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 7 ॥

neeto yudhdhamu cheya nompam gavitaa nirmaanashakti nninum
breetumjeyagalenu neekoraku damdrimjampagaamjaala naa
chetan rokata ninnumottaveratumjeekaaku naabhakti ye
reetinnaakimka ninnu joodagalugan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 8 ॥

aalumbiddalu dallidamdrulu dhanambamchu nmahaabamdhanam
belaa naameda gattinaadavika ninnevelam jimtimtu ni
rmoolambaina manambulo negadu durmohaabdhilom grumki yee
sheelaamaalapu jimta netludipedo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 9 ॥

nippai paatakatoolashaila madachun neenaamamun maanavul
tappan davvula vinna namtaka bhujaadarpoddhatakleshamul
tappumdaarunu muktu laudu ravi shaastrambulmahaapamditul
cheppamgaa damakimka shamka valenaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 10 ॥

veedembabbina yappudum dama nutul vinnappudumbottalom
goodunnappudu shreevilaasamulu paikonnappudum gaayakul
paadamga vinunappudun jelamgu dambhapraayavishraanana
kreedaasaktula nemi cheppavaleno shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 11 ॥

ninu sevimpaga naapadal vodamanee nityotsavam babbanee
janamaatrumdananee mahaatmu dananee samsaaramohambu pai
konanee jjhnaanamu galganee grahaganul gumdimpanee meluva
chchina raanee yavi naaku bhooshhanamulo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 12 ॥

e vedambu bathimche loota bhujamgam beshaastramulsooche daa
ne vidyaabhyasanambonarchem gari chemchemamtra moohimche bo
dhaavirbhaavanidaanamul chaduvulayyaa! kaavu! meepaadasam
sevaasaktiye kaaka jamtutatikin shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 13 ॥

kaayal gaache vadhoonakhaagramulache gaayambu vakshhojamul
raayan raapade rommu manmadha vihaarakleshavibhraamtiche
braayam baayenu battagatte dalacheppan rota samsaaramem
jeyamjaala viraktum jeyamgadave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 14 ॥

ninneroopamugaa bhajimtu madilo neeroopu mokaalo stree
channo kumchamu mekapemtikayo yee samdehamulmaanpi naa
kannaara nbhavadeeyamoorti sagunaa kaarambugaa joopave
chinneerejavihaaramattamadhupaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 15 ॥

ninu naavaamkili gaavumamtino marunneelaakaabhraamtim gum
tena pommamtino yemgilichchi tinu timtemgaani kaadamtino
ninu nemmimdaga vishvasimchusujanaaneekambu rakshhimpamje
sina naavinnapamela gaikonavayaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 16 ॥

raalan ruvvagam jetulaadavu kumaaraa! rammu rammmchunem
jaalan jampamga netramu ndiviyamgaashaktumdanem gaanu naa
sheelam bemani cheppanunnadimka nee chittambu naa bhaagyamo
shreelakshhmeepatisevitaamghriyugalaa! shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 17 ॥

raajul mattulu vaariseva narakapraayambu vaarichchunam
bhojaakshheechaturamtayaanaturagee bhooshhaadu laatmavyadhaa
beejambul tadapekshha chaalu maritrriptim bomditin jjhnaanala
kshhmeejaagratparinaama mimmu dayato shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 18 ॥

neeroopambu dalampamgaam dudamodal negaana neevainacho
raaraa rammani yamchum jeppavu prridhaarambhambu limketikin!
neera nmumpumu paala mumpu mimka ninne namminaamdam jumee
shreeraamaarchita paadapadmayugalaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 19 ॥

neeku nmaamsamu vaamChayeni karavaa neecheta ledumdamgaam
jokainatti kuthaaramumda nanala jyotumda neerumdamgaa
baakam boppa ghatimchi chetipunukan bhakshhimpakaaboyachem
jekom temgilimaamsamitlu dagunaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 20 ॥

raajai dushhkrritim jemdem jamdurumdu raaraajai kuberumdu drri
graajeevambunam gaamche duHkhamu kurukshhmaapaalum daamaatane
yaajim goole samastabamdhuvulato naa raajashabdhambu chee
Chee janmaamtaramamdu nollanujumee shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 21 ॥

raajardhaatumdainacho nechata dharmambumdu nereeti naa
naajaatikriya lerpadun sukhamu maanyashreni ketlabbu roo
paajeevaaliki nedi dikku dhrritinee bhaktul bhavatpaadanee
rejambul bhajiyimtu reteramgunan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 22 ॥

taramgal pippalapatramul meramgu taddambul maruddeepamul
karikarnaamtamu lemdamaavula tatul khadyotkeetaprabhal
suraveedheelikhitaakshharambu lasuvul jyotsnaapaHpimdamul
sirulamdela madaamdhulauduru janul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 23 ॥

ninnunnammina reeti namma norulan neekanna naakennale
rannalammulu tallidamdrulu gurumdaapatsahaayumdu naa
yannaa! yennadu nannu samskrritivishhaadaambhodhi daatimchi ya
Chchinnaanamdasukhaabdhim delchedo kade shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 24 ॥

nee pamcham badiyumdagaam galiginan bhikshhaanname chaalu n
kshhepam babbina raajakeetamula nesevimpmgaanopa naa
shaapaashambulam jutti trippakumu samsaaraardhamai bamtugaam
jepattam daya galgeneni madilo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 25 ॥

nee perun bhavadamghriteerdhamu bhavannishhthyoota taamboolamun
nee pallembu prasaadamum gonikadaa ne biddanainaamda na
nneepaatim garunimpu mompa nimka neenevvaarikim biddagaam
jepattam dagum batti maanam dagado shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 26 ॥

ammaa yayya yatamchu nevvarini nenannanshivaa! ninnune
summee! nee madim dallidamdrulanatamchu njoodamgaamboku naa
kimmaim dalliyum damdriyun gurumdu neeve kaaka samsaarapum
jimmamjeekamti gappina ngadavu nan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 27 ॥

kodukul putta ratamchu nedtu ravivekul jeevanabhraamtulai
kodukul puttare kauravemdruna kanekul vaariche negatul
vadasem butrulu leni yaa shukunakun baatillene durgatul!
chedune mokshhapadam maputrakunakun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 28 ॥

grahadoshhambulu durnimittamulu neekalyaananaamambu pra
tyahamum berkonuttamottamula baadhambettagaanopune?
dahanum gappamgamjaalune shalabhasamtaanambu nee sevam je
si hataklesulu gaarugaaka manujul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 29 ॥

adugammonika nanyamaargaratulambraanaavanotsaahinai
yadugamboyina modu needu padapadmaaraadhakashreniyu
nnedaku nninnu bhajimpamgaamganiyu naakelaa paraapekshha ko
redi dimkemi bhavatprasaadame tagun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 30 ॥

madamaatamgamu lamdalambula harul maanikyamu lpallakul
mudital chitradukoolamu lparimalambu lmokshhameemjaalune?
madilo veeni napekshhasesi nrripadhaamadvaaradeshambum gaa
chi dinambul vrridhaputturajjhnulakataa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 31 ॥

rosee royadu kaamineejanula taarunyorusaukhyambulan
paasee paayaru putramitrajana sampadbhraamti vaamChaalatal
kosee koyadu naamanam bakata neekum breetigaa sat kriyal
chesee cheyadu deeni trullanapave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 32 ॥

ennellumdu nemi gamdu nimkanenevvaari rakshhimchedan
ninne nishhtha bhajimcheda nnirupamonnidrapramodambu naa
kennamdabbedu nmtakaalamimka nenitlunna nemayyedim?
jinnambuchchaka nannu nelukolave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 33 ॥

chaavam gaalamu cheruvau terimgiyum jaalimpamgaa leka na
nnevaidyumdu chikitsam brovamgalamdo yemamdu rakshhimchuno
e velpul krripamjooturo yanuchu ninnimtainam jimtimpamdaa
jeevachChraadhdhamum jesikonna yatiyun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 34 ॥

dinamum jittamulo suvarnamukharee teerapradeshaamrakaa
nanamadhyopala vedikaagramuna naanamdambunam bamkajaa
nananishhtha nnunum joodam gannanadivo saukhyambu lakshhmeevilaa
sinimaayaanatanal sukhambu lagune shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 35 ॥

aalamchu nmedam gatti daaniki navatyashrenim galpimchi ta
dbhaalavraatamu nichchipuchchutanu sambamdhambu gaavimchi yaa
maalarmambuna baamdhavam banedi premam gomdaram drippamgaam
seelanseela yamarchina tlosamgito shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 36 ॥

tanuve nityamugaa nonarchu madiledaa chachchi janmimpakum
da nupaayambu ghatimpu maagatula remta nnerpu lekunna le
dani naakippuda cheppu cheyamgala kaaryambunna samsevam je
si ninum gaamchedamgaaka kaalamunano shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 37 ॥

padunaalgele mahaayugambu loka bhoopaalumdu; chellimche na
yyudayaastaachalasamdhi naajjhna nokam daayushhmamtumdai veeriya
bhyudayam bevvaru cheppamgaa vinaro yalpulmattulai yela cha
chchedaro raajula mamchu nakkatakataa! shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 38 ॥

raajannamtane povunaa krripayu dharmambaabhijaatyambu vi
dyaajaatakshhama satyabhaashhanamu vidvanmitrasamrakshhayun
sauganyambu krritamberumgatayu vishvaasambu gaakunna du
rbeejashreshhthulu gaam gatambu galade shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 39 ॥

munu neeche napavargaraajyapadavee moordhaabhishhekambu gaam
china punyaatmulu nenu nokkasarivo chimtimchi choodamga ne
tlaninam geetaphaneemdrapotamadave damdograhimsaavichaa
rini gaamgaam ninu gaanamgaaka madilo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 40 ॥

pavamaanaashanabhooshhanaprakaramun bhadrebhacharmambu naa-
tavikatvambum priyambulai bhugahashumdaalaataveechaarulan
bhavaduHkhambulam baapu toppum jelamdimbaatimchi kaivalyami-
chchi vinodimchuta kemi kaaranamayaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 41 ॥

amarastreela ramimchinam jedadu moham bimtayun brahmapa-
ttamu sidhdhimchina naasa deeradu niroodhakrodhamun sarvalo-
kamula nmrimgina maana dimdum gala sau-khyam bolla neesevam je-
si mahaapaatakavaariraashim gadatun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 42 ॥

chanuvaarim gani yedchuvaaru jamumdaa satyambugaa vattu me
manumaanambimka ledu nammamani taaraavela naarevunan
munumgambovuchu baasa seyuta sumee mummaatikim joodagaam
jenatu lgaanaru deenibhaavamidivo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 43 ॥

bhavaduHkhambulu raajakeetamula nebraardhimchinam baayune
bhavadamghristutichetamgaaka vilasadbaalakshhudhaakleshadu
shhtavidhulmaanune chooda memkamedachamtamdalli kaarunyadba
shhthivisheshhambuna nichchi chamtambale no shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 44 ॥

pavi pushhpambagu nagni mamchagu nakoopaarambu bhoomeesthalam
bavu shatrum datimitrumdau vishhamu divyaahaaramau nennamgaa
navaneemamdalilopalan shiva shive tyaabhaashhanollaasikin
shiva nee naamamu sarvavashyakaramau shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 45 ॥

levo kaanalam gamdhamoolaphalamul levo guhal toyamul
levo yerulam ballavaastaranamul levo sadaa yaatmalo
levo neevu viraktula nmanupa jaalim bomdi bhoopaaluran
seval seyamgam bodu reloko janul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 46 ॥

munu nem buttina puttu lenni galavo mohambuche namdumje
sina karmambula provu lenni galavo chimtimchinan gaana nee
jananambe yani yunna vaada nidiye chaalimpave ninnum go
lchina punyambunakum grripaaratumdavai shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 47 ॥

tanu vemdaaka dharitri numdu nanu namdaakan mahaarogadee
panaduHkhaadulam bomdakumda nanukampaadrrishhti veekshhimchi yaa
venukan neepadapadmamul dalamchuchun vishvaprapamchambum baa
sina chittambuna numdamjeyamgadave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 48 ॥

malabhooyishhta manojadhaamamu sushhumnaadvaaramo yaaru kum
daliyo paadakaraakshhiyugmambulu shhatkamjambulo momu daa
jalajambo nitalambu chamdrakalayo samgambu yogambo gaa
sili sevimturu kaamtalan bhuvi janul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 49 ॥

jalakambul rasamul prasoonamulu vaachaabamdhamul vaadyamu
lkalashabdhadhvanu lamchitaambara malamkaarambu deeptu lmerum
gulu naivedyamu maadhuree mahimagaam goltunninun bhaktiram
jila divyaarchana goorchi nerchina kriyan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 50 ॥

eleela nnutiyimpavachchu nupamotprekshhaadhvanivyamgyasha
bdhaalamkaaravisheshhabhaashhala kalabhyambaina neeroopamum
jaalumjaalum gavitvamulniluchune satyambu varnimchucho
chee! lajjimparugaaka maadrrishakavul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 51 ॥

paalum buvvayum bettedam guduvaraa paapanna raa yanna le
lelemmanna naramtipamdlum goni telekunna nenollanam
te laalimpare tallidamdrulapu datle techchi vaatsalya la
kshhmeeleelaavachanambulam guduparaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 52 ॥

kalalamchun shakunambulamchu grahayogam bamchu saamudrikam
bu latamchum devulamchu dishhtmanuchun bhootambulamchu nvishhaa
dulatamchu nnimishhaardha jeevanamulamchum breetim buttimchi yee
silugul praanulakenni chesitivayaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 53 ॥

talameemdam gusumaprasaada malikasthaanambupai bhootiyun
galaseemambuna damda naasikatudan gamdhaprasaarambu lo
pala naivedyamum jerchu ne manujm daabhaktumdu neekeppudum
jelikaadai viharimchu raupyagiripai shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 54 ॥

aalum biddalu mitrulun hitulu nishhtardhambu leenerture
vela nvaari bhajimpam jaalipada kaavirbhoota modambunam
gaalambella sukhambu neeku nimka bhaktashreni rakshhimpake
shreelevvaarikim goodambettedavayaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 55 ॥

sulabhulmoorkhu lanuttamottamula raajulgalgiyevela na
nnalamtalabettina nee padaabdhamulam baayamjaala nemichchinam
galadhautaachala melu tambunidhilom gaapumdu tabjambu paim
jeluvoppun sukhiyimpam gaamchuta sumee shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 56 ॥

kaladhautaadriyu nasthimaalikayu gogamdharvamun bunkayum
bulitolu nbhasitambum baampatodavul pokumdam dombutlakai
toli nevaaralatodam buttaka kalaadulgalge melayyenaa
siluvulooramuchesikom terimgiye shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 57 ॥

shrutulabhyaasamuchesi shaastragarimal shodhimchi tattvambulan
mati noohimchi shareera masthiramu brahmambenna satyambu gaam
chiti mamchun sabhalan vrridhaavachanamu lcheppamgane kaani ni
rjitachittasthira saukhyamul deliyaro shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 58 ॥

gati neevamchu bhajimchuvaara lapavargam bomdagaanela sam
tatamum gootikinai charimpa vinaledaa ‘yaayu rannam praya
chChati’ yamchunmoravettagaa shrutulu samsaaraamdhakaaraabhi doo
shhitadurmaargul gaanam gaanambadavo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 59 ॥

ratiraa juddhati meera nokkapari goraajaashvuni nnottam bo
natam daadarpaku vega notta gavayam baambotunum daamki yu
gratam boraadamganunna yunnadimi lemgalvole shokaanala
sthitipaalai morapettunan manupave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 60 ॥

amtaa samshayame shareeraghatanambamtaa vichaarambe lo
namtaa duHkhaparamparaanivitame menamtaa bhayabhraamtame
yamtaanamtashareerashoshhaname durvyaapaarame dehikin
jimtan ninnum dalamchi pomdaru narul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 61 ॥

samtoshhimchitinim jaalumjaalu ratiraajadvaarasaukhyambulan
shaamtin bomditim jaalumjaalu bahuraajadvaarasaukhyambulan
shaamtim bomdedam joopu brahmapadaraajadvaarasaukhyambu ni
shchimtan shaamtumda naudu nee karunache shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 62 ॥

stotram banyulam jeyanollani vratasthulvole vesambutom
butree putra kalatra rakshhana kalaabudhdhin nrripaalaa(a)dhaman
baatram bamchu bhajimpambodu ritiyun bhaashhyambe yivvaarichaa
ritram bennamdu mechcha nemcha madilo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 63 ॥

akalamkasthiti nilpi naada manu ghamtaa(aa)raavamun bimdudee
pakalaashreni vivekasaadhanamuloppan booni yaanamdataa
rakadurgaatavilo manomrrigamugarvasphoorti vaarimchuvaa
rikimgaa veedu bhavograbamdhalatikal shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 64 ॥

okayardhambu ninnu ne nadugamgaa noohimchi netlainam bo
mmu kavitvambulu naakum jemdanivi yemo yamtivaa naaduji
hvaku naisargika krritya mimtiya sumee praardhimchute kaadu ko
rikala nninnunugaana naaku vashamaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 65 ॥

shukamul kimshukapushhpamul gani phalastomam batamchunsamu
tsukatam deramgam bovu nachchata mahaa duHkhambu siddhimchum; ga
rmakalaabhaashhalakellam braapulagu shaastrambu lvilokimchuvaa
riki nityatvamaneeshha dooramagumjoo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 66 ॥

okarim jampi padasthulai bratukam daamokkokka roohimture
loko taamennamdum jaavaro tamakum bovo sampadal putrami
trakalatraadulatoda nitya sukhamamdam gamduro yunnavaa
riki ledo mrriti yennamdum gatakata shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 67 ॥

nee kaarunyamum galginatti narum deneechaalayambula joram
dekaarpanyapu maatalaada narugam devvaarito veshhamul
gaikode matamul bhajimpam dilanekashhtaprakaarambulan
jeekaakai chedipomdu jeevanadashan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 68 ॥

jjhnaatul drohambu vaamdru seyukapateryaadi kriyaadoshhamul
maatamdraana sahimparaadu pratikarmambimchuke jeyagaam
bote dosamu gaana maani yatinai pomgorinan sarvadaa
chetaHkrodhamu maana detlu nadutun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 69 ॥

chaduvul nerchina pamditaadhamulu svechChaabhaashhanakreedalan
vadaran samshayabheekaraatavulam drovalappi vartimpamgaa
madanakrodhakiraatulamdum gani bheemapraudhichem daamkinam
jedarum jittamu chittagimpamgadave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 70 ॥

rosim demtidi romta demtidi mano rogasthumdai dehi taam
boosimdemtidi poomta lemtivi madaa(a)pootambu lee dehamul
moosimdemtidi moomtalemtivi sadaamoodhatvame kaani taam
jesimdemtidi chemtalemtivi vrridhaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 71 ॥

shree shaileshu bhajimtuno yabhavumgaamchee naadhu sevimtuno
kaasheevallabhum golvamboduno mahaa kaaleshum boojimtuno
naasheelam banuvaina meru vanuchun rakshhimpave nee krripaa
shree shrrimgaaravilaasahaasamulache shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 72 ॥

ayavaarai chariyimpavachchum dana paadaam(a)bhojateerdhambulan
dayatom gommanavachchu sevakuni yardhapraanadehaadula
nniyu naa sommanavachchumgaani sirulannimdimchi ninnaatmani
shhkriyatam gaanamgaraadu pamditulakun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 73 ॥

maayaa(a) jaamdakaramdakotim bodigaamardhimchiro vikramaa(a)
jeyum gaayajum jampiro kapatalakshhmee mohamum baasiro
yaayurdayabhujamgamrrityuvu nanaayaasambunan gelchiro
shreyodaayak laudu rettu litarul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 74 ॥

chavigaam jooda vinamga moorkonam danoosamgharshhanaasvaadamom
da vinirmimcheda vela jamtuvula netatkreedale paataka
vyavahaarambalu seyunemitiki maayaavidyache broddupu
chchi vinodimpamga deena nemi phalamo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 75 ॥

venukm jesina ghoradurdashalu bhaavimpamga romtayyedun
venukan mumdata vachchu durmaranamul veekshhimpa bheetayyedun
nanu nemjoodaga naavidhulalamchiyun naake bhayam bayyedum
jenakumjeemkatiyaayem gaalamunakun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 76 ॥

parisheelimchiti mamtratamtramulu cheppa nvimti saamkhyaadiyo
ga rahasyambulu veda shaastramulu vakkaanimchitin shamkavo
darayam gummadikaayaloni yavagimjamtaina nammichmchi su
sthiravijjhnaanamu trovam jeppamgadave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 77 ॥

modalam jesinavaari dharmamulu nirmoolambugaam jesi du
rmadulai yippudu vaare dharmamu lonarpam dammu daivambu na
vvade raanunna duraatmulella damatrovam bovare ela che
sedaro meemdu dalamchichooda kadhamul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 78 ॥

kaasamtaina sukham bonarchuno manaHkaamambu leederchuno
veesambainanu vemtavachchuno jagadvikhyaatim gaavimchuno
dosambu lbedam bopuno valasinamdodto mimum joopuno
Chee! samsaaraduraasha yeludupavo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 79 ॥

okapoomtimchuka kooda takkuvagune norvamgalem demdako
paka needanvedakum jalim jadichi kumpatlettukomjoochu vaa
naku nimdimdlunu dooru neetanuvu deenanvachchu saukhyambu ro
si kadaasimparugaaka martvulakata shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 80 ॥

kedaaraadisamastateerdhamulu kormimjoodam bonemtikin
gaadaa mumgili vaaranaasi! kadupe kailaasashailambu mee
paadadhyaanamu sambhavimchunapude bhaavimpa najjhnaanala
kshhmeedaaridryulu gaare loku lakataa! shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 81 ॥

tamakom boppam baraamganaajanapara dravyambulan mruchchilam
ga mahodyogamu seyanemmanamudomgam batti vairaagyapaa
shamulam jutti bigimamchi needucharana stambhamjunam gattivai
chi mudam beppudum galgamjeya gadave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 82 ॥

vedham dittagaraadugaani bhuvilo vidvaamsulamjeya ne
laa dheechaaturim jesem jesina gulaamaapaatane poka kshhu
dbaadhaadul galigimpanela yadi krrityambaina durmaargulam
jee! dhaatreeshulam jeyanemti kakataa! shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 83 ॥

pudami nninnoka bilvapatramunanem boojimchi punyambunum
badayanneraka pekkudaivamulakum bappul prasaadambulam
gudumul doselu saaresattuladukul guggillunum bettuchum
jedi yemdum goragaakapodu rakataa! shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 84 ॥

vittajjhnaanamu paadu chittamu bhavaaveshambu rakshhaambuvul
mattatvambu tadamkuram ainrritamul maaraaku latyamtadu
dvrrittul puvvulum bamdlu manmadhamukhaa virbhootadoshhambulum
jittaadhyunnatanimbabhoojamunakun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 85 ॥

neepaim gaapyamu cheppuchunna yatamdunneepadyamul vraasiyi
mmaa paathammonarimtunanna yatamdun mamjuprabamdhambu ni
shhtaapoortim bathiyimchuchunna yatamdun sadbaamdhavul gaaka chee
chee! prrishhthaagatabaamdhavambu nijamaa! shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 86 ॥

sampadgarvamum baaramdroli ripulan jamkimchi yaakaamkshhalan
dampulvetti kalamkamu lnaraki bamdhakleshadoshhambulam
jimpulsesi vayovilaasamulu samkshhepimchi bhootambulam
jempalveyaka ninnum gaananagunaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 87 ॥

raajashreniki daasulai sirulam goram jeramgaa saukhyamo
yee janmambu tarimpamjeyagala mimme proddu sevimchu ni
rvyaajaachaaramu saukhyamo teliyalerau maanavu lpaaparaa
jeejaataatimadaamdhabuddhu laguchun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 88 ॥

ninnam joodaro monnam joodaro janul nityambu jaavamga naa
pannu lgannanidhaana mayyedi dhanabhraamtin visarjimpale
kunnaa rennamdu ninnu gamdu rika martvul golvaremo ninun
vinnam bovaka yanyadaivaratulan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 89 ॥

nanne yenumgutoluduppatamu buvvaakaalakootambu che
ginne brahmakapaala mugramagu bhoge kamthahaarambu mel
ninneelaaguna numtayum delisiyun neepaadapadmambu che
rchen naarayanum detlu maanasamum daa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 90 ॥

dvaaradvaaramulamdum jamchukijanavraatambu damdammulan
doramtsthali bagganam boduchuchun durbhaashhalaada nmarin
vaarim braardhanachesi raajulaku sevalseyamgaamborula
kshhmeeraajyambunu gori neemarijanul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 91 ॥

oorooram janulella bikshha midaroyumdam guhalgalgavo
cheeraaneekamu veedhulam dorukaro sheetaamrritasvachChavaaH
pooram berulam baarado tapasulambrovamga neevopavo
cheram bovudurela raagula janul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 92 ॥

daya joodumdani gomdaraaduduru nityambun ninum golchuchun
niyamam bemto phalambu namtiyekadaa neeveeya pimdemto am
tiyakaa nippatiyum dalampananu buddhim jooda; nelabbuni
shhkriyatan ninnu bhajimpa kishhtasukhamul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 93 ॥

aaraavam budayimchem daarakamuga naatmaabhraveedhinmahaa(a)
kaarokaaramakaarayuktamagu nomkaaraabhidhaanambu che
nnaarun vishva manamgam danmahimache naanaadabimdul sukha
shree ramjillam gadamgu neevade sumee shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 94 ॥

neebhaktu lmadivela bhamgula ninunsevimbuchun vedamgaa
lobhambetiki vaari korkulu krripalutvambunam deermaraa
daa bhavyambum dalamchi choodu paramaardham bichchi pommanna nee
shree bhaamdaramulom goramtapadunaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 95 ॥

modalanbhaktulakichchinaamdavugadaa mokshhambu nem demayaa
‘mudiyamgaa mudiyamgam buttu ghanamau mohambu lobhambu’ na
nnadi satyambu krripam dalampa nokavunyaatmumdu ninnaatma go
lchi dinambun moravettamgaam gatagataa! shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 96 ॥

kaaladvaarakavaatabamdhanamu dushhkaalpramaanakriyaa
lolaajaalakachitraguptamukhava lmeekograjihvaadbhuta
vyalavyaalavirodhi mrrityumukhadamshhtraa(a)haarya vajrambu di
kchelaalamkrrita! needunaama marayan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 97 ॥

padivelalainanu lokakamtakulachem braaprimchu saukhyambu naa
madikim bathyamu gaadu sarvamunakun madhyasthumdai satyadaa
nadayaadul gala raaju naakosamgu menavvaani nee yatlachoo
chi dinambun mudamomdudun gadapatan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 98 ॥

taatal talliyum damdriyun mariyum beddal chaavagaam joodaro
bheetim bomdamganela chaavunakumgaam bemdlaamubiddal hita
vraatambun balavimpa jamtuvulakun vaalaayamaiyumdamgaam
jetoveedhi narumdu ningoluvamdo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 99 ॥

jaatul sepputa sevaseyuta mrrishhal samdhimchu tanyaayavi
khyaatim bomduta komdekaamdavuta himsaarambhakumdauta mi
dhyaataatparyamulaadutanniyum baradravyambunaashimchi yee
shree taa nenniyugambu lumdamgalado shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 100 ॥

chedugul komdaru koodi cheyamgambanul cheekatlu dooramgam maa
lpaditim gaana grahimparaani ninu nollamjaalam bommamchu nil
velamdrochinam joorupattukoni ne vrelaadudum gorkim go
redi yardhambulu naaku nela yidavo shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 101 ॥

bhasitoddhoolanadhoosaraamgulu jataabhaarottamaamgul tapo
vyasanamul saadhitapamchavarnarasamul vairaagyavamtul nitaam
tasukhasvaamtulu satyabhaashhanalu nudyadratnarudraakshharaa
jisametul tudanevvaraina golutun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 102 ॥

jalajashree gala mamchineellu galavaachatraatilo baapure!
velivaada nmari baampanillugaladaavesaalugaa nakkataa!
nali naa remdu gunambu lemchi madilo nannemi royamga nee
cheluvambaina gunambu lemchukonave shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 103 ॥

gadiyal remtiko moomtiko gadiyako kaadeni nemdelliyo
kada nemdaadiko yennamdo yerum ga meekaayambu leebhoomipaim
badagaa nunnavi dharmamaargamokatim baatimpa ree maanavul
chedugul neepadabhaktiyum deliyaro shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 104 ॥

kshhitilo doddaturamgasaamajamu lechitrammu laamdolikaa
tatu le lekka vilaasineejanasuvasravraata bhooshhaakalaa
patanoojaadika memidurlabhamu nee paadammu larchimchucho
jitapamkeruhapaadapadmayugalaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 105 ॥

salilammul jukhukapramaana moka pushhmammun bhavanmauli ni
shchalabaktiprapattiche narumdu poojal seyamgaa dhanyumdau
nila gamgaajalachamdrakhamdamula daanimdum dudim gaamchu nee
cheluvam bamtayu nee mahattva midigaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 106 ॥

tamanetradyutim daame chooda sukhamaitaadaatmyamun goorpamgaa
vimalammul kamalaabhamul jitalasadvidyullataalaasyamul
sumanobaanajayapradammulanuchun joochun janamboonihaa
rimrrigaakshheenivahammukannugavalan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 107 ॥

patavadrajjubhujamgavadrajatavi bhraamtisphurachChuktiva
dghatavachchamdrashilaajapaakusumaru ksaamgatyavattamchuvaa
kpatimal nerturu chitsukham banubhavimpan leka durmedhanul
chitukannam dalapoyamjootu radhamul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 108 ॥

ninu nimdimchina dakshhupaim degavo vaaneenaadhu shaasimpavo
chanunaa nee paadapadmasevakulam duchCham baadu durmaargulam
benupan neekunu needubhaktatatikin bhedambu gaanamga va
chcheno lekumdina noorakumdagalavaa shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 109 ॥

karidaityun borigonna shoolamu ka(raa)ragra(stha)stambu gaado ratee
shvarunin gaalchina phaalalochanashikhaa vargambu challaareno
paranimdaaparulan vadhimpa vidiyun bhaashhyambe vaaremi che
siri neekun baramopakaara marayan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 110 ॥

duramun durgamu raayabaaramu marin domgarmamun vaidyamun
naranaadhaashraya modaberamunu benmamtrambu siddhimchinan
arayan doddaphalambu galgunadigaa kaakaaryame tappinan
siriyum bovunu braanahaaniyu nagun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 111 ॥

tanayum gaamchi dhanambu nimchi divijasthaanambu gattimchi vi
pruna kudvaahamu jesi satkrritikim baatrumdai tataakambu ne
rpunam dravvimchi vanambu vetti mananee poledu neesevam je
sina punyaatmumdu povu lokamunakun shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 112 ॥

kshhitinaadhottama! satkaveeshvarumd vachchen mimmulam joodamgaa
natamde meti kavitvavaikharini sadyaHkaavyanirmaata tat
pratibha lmamchini tittupadyamulu cheppum daatamdainan mamum
gritame choochenu bommatamchu radhamul shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 113 ॥

neekum gaani kavitva mevvariki neneenamchu meedettitin
jekomtin birudambu kamkanamu mumjem gattitim battitin
lokul mechcha vratambu naatanuvu keelul nerpulum gaavu Chee
Chee kaalambulareeti dappedu jumee shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 114 ॥

nichchal ninnu bhajimchi chinmayamahaa nirvaanapeethambu pai
rachchalseyaka yaarjavambu kujana vraatambuchem graamgi bhoo
bhrrichchamdaaluram golchi vaaru danum gopimman budhum daartumdai
chichchaaram jamu rellam jallukonuno shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 115 ॥

damtambu lpadanappude tanuvunamdaaroodhi yunnappude
kaamtaasamghamu royanappude jarakraamtambu gaanappude
vitalmena jarimchanappude kurulvellella gaanappude
chimtimpanvale neepadaambujamulan shree kaalahasteeshvaraa! ॥ 116 ॥

********

Leave a Comment