[Kasi Vishwanathashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Kasi Vishwanathashtakam Lyrics In English

gamgaa taramga ramaneeya jataa kalaapam
gauree niramtara vibhooshhita vaama bhaagam
naaraayana priyamanamga madaapahaaram
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 1 ॥

vaacaamagocaramaneka guna svaroopam
vaageesha vishhnu sura sevita paada padmam
vaamena vigraha varena kalatravamtam
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 2 ॥

bhootaadipam bhujaga bhooshhana bhooshhitaamgam
vyaaghraamjinaam baradharam, jatilam, trinetram
paashaamkushaabhaya varaprada shoolapaanim
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 3 ॥

seetaamshu shobhita kireeta viraajamaanam
baalekshhanaatala vishoshhita pamcabaanam
naagaadhipaa racita baasura karna pooram
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 4 ॥

pamcaananam durita matta matamgajaanaam
naagaamtakam dhanuja pumgava pannaagaanaam
daavaanalam marana shoka jaraataveenaam
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 5 ॥

tejomayam saguna nirgunamadviteeyam
aanamda kamdamaparaajita maprameyam
naagaatmakam sakala nishhkalamaatma roopam
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 6 ॥

aashaam vihaaya parihrritya parashya nimdaam
paape rathim ca sunivaarya manassamaadhau
aadhaaya hrrit-kamala madhya gatam paresham
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 7 ॥

raagaadhi doshha rahitam svajanaanuraagam
vairaagya shaamti nilayam girijaa sahaayam
maadhurya dhairya subhagam garalaabhiraamam
vaaraanasee purapatim bhaja vishvanaadham ॥ 8 ॥

vaaraanasee pura pate sthavanam shivasya
vyaakhyaatam ashhtakamidam pathate manushhya
vidyaam shriyam vipula saukhyamanamta keertim
sampraapya deva nilaye labhate ca mokshham ॥

vishvanaadhaashhtakamidam punyam yah patheh shiva sannidhau
shivalokamavaapnoti shivenasaha modate ॥

********

Leave a Comment