[Nirvana Dasakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Nirvana Dasakam Lyrics In English

na bhoomirna toyam na tejo na vaayuh
na kham nemdriyam vaa na teshhaam samoohah
anekaamtikatvaatsushhuptyekasiddhah
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 1 ॥

na varnaa na varnaashramaacaaradharmaa
na me dhaaranaadhyaanayogaadayopi
anaatmaashrayaaham mamaadhyaasahaanaa-
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 2 ॥

na maataa pitaa vaa na devaa na lokaa
na vedaa na yajjhnaa na teertha bruvamti
sushhuptau nirastaatishoonyaatmakatvaa-
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 3 ॥

na saamkhyam na shaivam na tatpaamcaraatram
na jainam na meemaamsakaadermatam vaa
vishishhtaanubhootyaa vishuddhaatmakatvaa-
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 4 ॥

na cordhvam na caadho na caamtarna baahyam
na madhyam na tiryanna poorvaa.aparaa dik
viyadvyaapakatvaadakhamDaikaroopah
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 5 ॥

na shuklam na krrishhnam na raktam na peetam
na kubjam na peenam na hrasvam na deergham
aroopam tathaa jyotiraakaarakatvaa-
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 6 ॥

na shaastaa na shaastram na shishhyo na shikshhaa
na ca tvam na caaham na caayam prapamcah
svaroopaavabodhee vikalpaasahishhnuh
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 7 ॥

na jaagranna me svapnako vaa sushhuptih
na vishvo na vaa taijasah paajjhnako vaa
avidyaatmakatvaattrayaanam tureeyah
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 8 ॥

api vyaapakatvaaddhitatvaprayogaa-
tsvatah siddhabhaavaadananyaashrayatvaat
jagattucChametatsamastam tadanya-
tadeko.avashishhtah shivah kevalo.aham ॥ 9 ॥

na caikam tadanyaddviteeyam kutah syaat
na kevalatvam na caakevalatvam
na shoonyam na caashoonyamadvaitakatvaa-
katham sarvavedaamtasiddhim braveemi ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment