[सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावलि] ᐈ Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Saraswati Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit

ॐ श्री सरस्वत्यै नमः
ॐ महाभद्रायै नमः
ॐ महमायायै नमः
ॐ वरप्रदायै नमः
ॐ श्रीप्रदायै नमः
ॐ पद्मनिलयायै नमः
ॐ पद्माक्ष्यै नमः
ॐ पद्मवक्त्रायै नमः
ॐ शिवानुजायै नमः
ॐ पुस्तकभृते नमः
ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ॥10 ॥
ॐ रमायै नमः
ॐ परायै नमः
ॐ कामरूपिण्यै नमः
ॐ महा विद्यायै नमः
ॐ महापातक नाशिन्यै नमः
ॐ महाश्रयायै नमः
ॐ मालिन्यै नमः
ॐ महाभोगायै नमः
ॐ महाभुजायै नमः
ॐ महाभाग्यायै नमः ॥ 20 ॥
ॐ महोत्साहायै नमः
ॐ दिव्याङ्गायै नमः
ॐ सुरवन्दितायै नमः
ॐ महाकाल्यै नमः
ॐ महाकारायै नमः
ॐ महापाशायै नमः
ॐ महाङ्कुशायै नमः
ॐ पीतायै नमः
ॐ विमलायै नमः
ॐ विश्वायै नमः ॥ 30 ॥
ॐ विद्युन्मालायै नमः
ॐ वैष्णव्यै नमः
ॐ चन्द्रिकायै नमः
ॐ चन्द्रवदनायै नमः
ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः
ॐ सुरसायै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ दिव्यालङ्कार भूषितायै नमः
ॐ वाग्देव्यै नमः ॥ 40 ॥
ॐ वसुधायै नमः
ॐ तीव्रायै नमः
ॐ महाभद्रायै नमः
ॐ महाबलायै नमः
ॐ भोगदायै नमः
ॐ भारत्यै नमः
ॐ भामायै नमः
ॐ गोविन्दायै नमः
ॐ गोमत्यै नमः
ॐ शिवायै नमः ॥ 50 ॥
ॐ जटिलायै नमः
ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः
ॐ विन्ध्याचल विराजितायै नमः
ॐ चण्डिकायै नमः
ॐ वैष्णव्यै नमः
ॐ ब्राह्म्यै नमः
ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः
ॐ सौदामिन्यै नमः
ॐ सुधामूर्तये नमः
ॐ सुभद्रायै नमः ॥ 60 ॥
ॐ सुरपूजितायै नमः
ॐ सुवासिन्यै नमः
ॐ सुनासायै नमः
ॐ विनिद्रायै नमः
ॐ पद्मलोचनायै नमः
ॐ विद्यारूपायै नमः
ॐ विशालाक्ष्यै नमः
ॐ ब्रह्माजायायै नमः
ॐ महाफलायै नमः
ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॥ 70 ॥
ॐ त्रिकालज्ञायै नमः
ॐ त्रिगुणायै नमः
ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः
ॐ शुम्भासुर प्रमथिन्यै नमः
ॐ शुभदायै नमः
ॐ सर्वात्मिकायै नमः
ॐ रक्त बीजनिहन्त्र्यै नमः
ॐ चामुण्डायै नमः
ॐ अम्बिकायै नमः
ॐ मुण्डकाय प्रहरणायै नमः ॥ 80 ॥
ॐ धूम्रलोचनमर्दिन्यै नमः
ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः
ॐ सौम्यायै नमः
ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः
ॐ कालरात्र्यै नमः
ॐ कलाधरायै नमः
ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः
ॐ वाग्देव्यै नमः
ॐ वरारोहायै नमः
ॐ वाराह्यै नमः ॥ 90 ॥
ॐ वारिजासनायै नमः
ॐ चित्राम्बरायै नमः
ॐ चित्रगन्धायै नमः
ॐ चित्रमाल्य विभूषितायै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ कामप्रदायै नमः
ॐ वन्द्यायै नमः
ॐ विद्याधर सुपूजितायै नमः
ॐ श्वेताननायै नमः
ॐ नीलभुजायै नमः ॥ 100 ॥
ॐ चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः
ॐ चतुरानन साम्राज्यै नमः
ॐ रक्त मध्यायै नमः
ॐ निरञ्जनायै नमः
ॐ हंसासनायै नमः
ॐ नीलञ्जङ्घायै नमः
ॐ श्री प्रदायै नमः
ॐ ब्रह्मविष्णु शिवात्मिकायै नमः ॥ 108 ॥

इत्स् श्री सरस्वत्यष्टोत्तर शतनामावलीस्समप्ता ॥

********

Leave a Comment