[Alokaye Sri Balakrishnam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Alokaye Sri Balakrishnam Stotram Lyrics In English raagam: husenitaalam: aadi aalokaye shree baala krrishhnamsakhi aanamda sumdara taamdava krrishhnam ॥aalokaye॥ carana nikvanita noopura krrishhnamkara samgata kanaka kamkana krrishhnam ॥aalokaye॥ kimkinee jaala ghana ghanita krrishhnamloka shamkita taaraavali mauktika krrishhnam ॥aalokaye॥ sumdara naasaa mauktika shobhita krrishhnamnamda namdanam akhamda vibhooti krrishhnam ॥aalokaye॥ kamthopa kamtha shobhi kaustubha krrishhnamkali kalmashha timira … Read more