[Ardhanareeswara Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam English Lyrics chaampeyagauraardhashareerakaayaikarpooragauraardhashareerakaaya ।dhammillakaayai cha jataadharaayanamah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 1 ॥ kastoorikaakumkumacharchitaayaichitaarajahpunja vicharchitaaya ।krritasmaraayai vikrritasmaraayanamah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 2 ॥ jhanatkvanatkamkananoopuraayaipaadaabjaraajatphaninoopuraaya ।hemaamgadaayai bhujagaamgadaayanamah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 3 ॥ vishaalaneelotpalalochanaayaivikaasipamkeruhalochanaaya ।samekshhanaayai vishhamekshhanaayanamah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 4 ॥ mamdaaramaalaakalitaalakaayaikapaalamaalaamkitakamdharaaya ।divyaambaraayai cha digambaraayanamah shivaayai cha namah shivaaya … Read more