[Ardhanareeswara Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ardha Naareeswara Ashtakam English Lyrics

chaampeyagauraardhashareerakaayai
karpooragauraardhashareerakaaya ।
dhammillakaayai cha jataadharaaya
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 1 ॥

kastoorikaakumkumacharchitaayai
chitaarajahpunja vicharchitaaya ।
krritasmaraayai vikrritasmaraaya
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 2 ॥

jhanatkvanatkamkananoopuraayai
paadaabjaraajatphaninoopuraaya ।
hemaamgadaayai bhujagaamgadaaya
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 3 ॥

vishaalaneelotpalalochanaayai
vikaasipamkeruhalochanaaya ।
samekshhanaayai vishhamekshhanaaya
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 4 ॥

mamdaaramaalaakalitaalakaayai
kapaalamaalaamkitakamdharaaya ।
divyaambaraayai cha digambaraaya
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 5 ॥

ambhodharashyaamalakuntalaayai
tatitprabhaataamrajataadharaaya ।
nireeshvaraayai nikhileshvaraaya
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 6 ॥

prapamchasrrishhtyunmukhalaasyakaayai
samastasamhaarakataamdavaaya ।
jagajjananyai jagadekapitre
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 7 ॥

pradeeptaratnojjvalakumdalaayai
sphuranmahaapannagabhooshhanaaya ।
shivaanvitaayai cha shivaanvitaaya
namah shivaayai cha namah shivaaya ॥ 8 ॥

etatpathedashhtakamishhtadam yo
bhaktyaa sa maanyo bhuvi deerghajeevee ।
praapnoti saubhaagyamanantakaalam
bhooyaatsadaa tasya samastasiddhih ॥

********

Leave a Comment