[Srimad Bhagavad Gita] ᐈ (Chapter 10) Lyrics In English Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 10 Lyrics In English atha dashamo.adhyaayah । shreebhagavaanuvaacha ।bhooya eva mahaabaaho shrrinu me paramam vachah ।yatte.aham preeyamaanaaya vakshhyaami hitakaamyayaa ॥ 1 ॥ na me viduh suraganaah prabhavam na maharshhayah ।ahamaadirhi devaanaam maharshheenaam cha sarvashah ॥ 2 ॥ yo maamajamanaadim cha vetti lokamaheshvaram ।asammoodhah sa martyeshhu sarvapaapaih pramuchyate ॥ 3 ॥ buddhirjjhnaanamasammohah … Read more