[ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீதை] ᐈ (Chapter 11) Srimad Bhagavad Gita Lyrics In Tamil Pdf

Srimad Bhagavad Gita Chapter 11 Lyrics In Tamil அத² ஏகாத³ஶோத்⁴யாய: । அர்ஜுன உவாச ।மத³னுக்³ரஹாய பரமம் கு³ஹ்யமத்⁴யாத்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।யத்த்வயோக்தம் வசஸ்தேன மோஹோயம் விக³தோ மம ॥ 1 ॥ ப⁴வாப்யயௌ ஹி பூ⁴தானாம் ஶ்ருதௌ விஸ்தரஶோ மயா ।த்வத்த: கமலபத்ராக்ஷ மாஹாத்ம்யமபி சாவ்யயம் ॥ 2 ॥ ஏவமேதத்³யதா²த்த² த்வமாத்மானம் பரமேஶ்வர ।த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி தே ரூபமைஶ்வரம் புருஷோத்தம ॥ 3 ॥ மன்யஸே யதி³ தச்ச²க்யம் மயா த்³ரஷ்டுமிதி ப்ரபோ⁴ ।யோகே³ஶ்வர ததோ … Read more