[Bilvashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Bilvashtakam Lyrics In English tridalam trigunaakaaram trinetram ca triyaayudham ।trijanma paapasamhaaram ekabilvam shivaarpitam ॥ 1 ॥ trishaakhaih bilvapatraishca acchidraih komalaih shubhaih ।tavapoojaam karishhyaami ekabilvam shivaarpitam ॥ 2 ॥ darshanam bilvavrrikshhasya sparshanam paapanaashanam ।aghorapaapasamhaaram ekabilvam shivaarpitam ॥ 3 ॥ saalagraameshhu vipreshhu tataake vanakoopayoh ।yajjhnnakoti sahasraanaam ekabilvam shivaarpitam ॥ 4 ॥ damtikoti sahasreshhu ashvamedha shataani ca ।kotikanyaapradaanena … Read more