[श्री दुर्गा अष्टोत्तर] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Durga Ashtottara lyrics in Hindi with benefits, meaning and pdf

Durga Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Hindi/Sanskrit दुर्गा शिवा महालक्ष्मी-र्महागौरी च चण्डिका |सर्वज्ञा सर्वलोकेशी सर्वकर्मफलप्रदा ‖ 1 ‖ सर्वतीर्थमयी पुण्या देवयोनि-रयोनिजा |भूमिजा निर्गुणाधारशक्तिश्चानीश्वरी तथा ‖ 2 ‖ निर्गुणा निरहङ्कारा सर्वगर्वविमर्दिनी |सर्वलोकप्रिया वाणी सर्वविद्याधिदेवता ‖ 3 ‖ पार्वती देवमाता च वनीशा विन्ध्यवासिनी |तेजोवती महामाता कोटिसूर्यसमप्रभा ‖ 4 ‖ देवता वह्निरूपा च सरोजा वर्णरूपिणी |गुणाश्रया गुणमध्या गुणत्रयविवर्जिता … Read more