[श्री दुर्गा अष्टोत्तर] ᐈ Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit With PDF

Durga Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Hindi/Sanskrit

दुर्गा शिवा महालक्ष्मी-र्महागौरी च चण्डिका |
सर्वज्ञा सर्वलोकेशी सर्वकर्मफलप्रदा ‖ 1 ‖

सर्वतीर्थमयी पुण्या देवयोनि-रयोनिजा |
भूमिजा निर्गुणाधारशक्तिश्चानीश्वरी तथा ‖ 2 ‖

निर्गुणा निरहङ्कारा सर्वगर्वविमर्दिनी |
सर्वलोकप्रिया वाणी सर्वविद्याधिदेवता ‖ 3 ‖

पार्वती देवमाता च वनीशा विन्ध्यवासिनी |
तेजोवती महामाता कोटिसूर्यसमप्रभा ‖ 4 ‖

देवता वह्निरूपा च सरोजा वर्णरूपिणी |
गुणाश्रया गुणमध्या गुणत्रयविवर्जिता ‖ 5 ‖

कर्मज्ञानप्रदा कान्ता सर्वसंहारकारिणी |
धर्मज्ञाना धर्मनिष्टा सर्वकर्मविवर्जिता ‖ 6 ‖

कामाक्षी कामसंहर्त्री कामक्रोधविवर्जिता |
शाङ्करी शाम्भवी शान्ता चन्द्रसूर्याग्निलोचना ‖ 7 ‖

सुजया जयभूमिष्ठा जाह्नवी जनपूजिता |
शास्त्रा शास्त्रमया नित्या शुभा चन्द्रार्धमस्तका ‖ 8 ‖

भारती भ्रामरी कल्पा कराली कृष्णपिङ्गला |
ब्राह्मी नारायणी रौद्री चन्द्रामृतपरिवृता ‖ 9 ‖

ज्येष्ठेन्दिरा महामाया जगत्सृष्ट्याधिकारिणी |
ब्रह्माण्डकोटिसंस्थाना कामिनी कमलालया ‖ 10 ‖

कात्यायनी कलातीता कालसंहारकारिणी |
योगनिष्ठा योगगम्या योगध्येया तपस्विनी ‖ 11 ‖

ज्ञानरूपा निराकारा भक्ताभीष्टफलप्रदा |
भूतात्मिका भूतमाता भूतेशा भूतधारिणी ‖ 12 ‖

स्वधानारीमध्यगता षडाधारादिवर्धिनी |
मोहितांशुभवा शुभ्रा सूक्ष्मा मात्रा निरालसा ‖ 13 ‖

निम्नगा नीलसङ्काशा नित्यानन्दा हरा परा |
सर्वज्ञानप्रदानन्दा सत्या दुर्लभरूपिणी ‖ 14 ‖

सरस्वती सर्वगता सर्वाभीष्टप्रदायिनी |
इति श्रीदुर्गाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ‖

*********

Also Read:

Language

**जय दुर्गा माँ**

Leave a Comment