[Lakshmi Narasimha] ᐈ Stotram Lyrics In English Pdf

Lakshmi Narasimha Stotram Lyrics In English hreematpayonidhiniketana cakrapaane bhogeemdrabhogamaniraajita punyamoorte ।yogeesha shaashvata sharanya bhavaabdhipota lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 1 ॥ brahmemdrarudramarudarkakireetakoti samghattitaamghrikamalaamalakaamtikaamta ।lakshhmeelasatkucasaroruharaajahamsa lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 2 ॥ samsaaradaavadahanaakarabheekaroru-jvaalaavaleebhiratidagdhatanooruhasya ।tvatpaadapadmasaraseeruhamaagatasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 3 ॥ samsaarajaalapatitatasya jagannivaasa sarvemdriyaartha baDishaagra jhashhopamasya ।protkampita pracurataaluka mastakasya lakshhmeenrrisimha mama dehi karaavalambam ॥ 4 ॥ … Read more